CHECK AVAILABILITY

ROOMS & RATES


北投亞太飯店設有亞太套房、豪華房、經典房三大房型,共140間全新渡假型客房

經典雙人房

NT$12900 / days

經典家庭房

NT$24900 / days

豪華雙人房

NT$15900 / days

豪華家庭房

NT$26900 / days

亞太套房(一大床)

NT$29900 / days

亞太套房(兩中床)

NT$27900 / days

身與泉的交流~坐享白璜溫泉.心與山的對話~獨攬丹鳳美景.手與作的樂趣~體驗學習實作.實與虛的互換~競合虛擬實境.體與能的養成~適能水遊導覽

五大全新體驗

READ MORE